แจ้งขอรับบริการงานซ่อม

รหัสไฟกระพริบ :

ไม่มีรหัสไฟกระพริบ    มีรหัสไฟกระพริบ


การแสดงไฟกระพริบจะแสดงเมื่อเลือก Run(สีเขียว) และ Timer(สีส้ม) ครบทั้งสองส่วน

หมายเหตุ : การนับไฟกระพริบจะใช้เวลา 8 วินาที / 1 รอบ จากนั้นโปรแกรมจะตัดรอบการนับใหม่

State
เครื่องปรับอากาศทำงานแต่ไม่เย็น
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน
น้ำหยด
เสียงดัง
มีกลิ่น
เครื่องปรับอากาศไม่ตัดการทำงาน
รีโมทไม่สั่งการ
อื่น ๆ

Send

ค้นหา

เมนูหลัก

X
ไทย  |  ENG