แจ้งขอรับบริการ งานซ่อม

ข้อมูลส่วนบุคคล

กรอกรายละเอียด (รายละเอียดผลิตภัณฑ์)

รหัสไฟกระพริบ :

run

timer

การแสดงไฟกระพริบจะแสดงเมื่อเลือก Run(สีเขียว) และ Timer(สีส้ม) ครบทั้งสองส่วน

run

timer

หมายเหตุ : การนับไฟกระพริบจะใช้เวลา 8 วินาที / 1 รอบ จากนั้นโปรแกรมจะตัดรอบการนับใหม่

State :