การใช้งานรีโมทคอนโทรล

วิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรลในการปรับตั้งค่า และเลือกใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ต้องการ เพื่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุณาเลือกวิธีการใช้งานรีโมท      

ค้นหา

เมนูหลัก

X
ไทย  |  ENG