การบริการลูกค้าอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดันหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้ง งานล้าง หรืองานซ่อม HEAVY JET TEAM สามารถดำเนินการได้อย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน การบริการ

มาตรฐานการบริการ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (12 ขั้นตอน)

ขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Heavy Duty

มาตรฐานการบริการ งานล้างเครื่องปรับอากาศ (19 ขั้นตอน)

ขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Heavy Duty