ข่าวสาร 28 ม.ค. 62

รวมของรางวัลแลกแต้ม

 

140 Points

เสื้อยืด Heavy Duty

280 Points

Mini Tube Cutter

330 Points

Deburring Tool

420 Points

ผ้าใบล้างแอร์

320 Points

เสื้อช็อปช่างบริการ

530 Points

R410a, R32 Charging Valve

630 Points

Medium Tube Cutter

780 Points

JBL Go
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกสี

1,230 Points

Single Magnifold Guage

1,350 Points

JBL Clip 2

1,410 Points

มิเตอร์ Sanwa

1,800 Points

JBL JR 300

2,040 Points

AC True RMS Clamp Meter

2,320 Points

Magnifold Guage TB140SM

2,600 Points

Vacuum pump รุ่น TB430SF

2,640 Points

FastTemp - Air Digital Thermometer

3,240 Points

Flaring Tool Ball Index

4,500 Points

  Torque wrench set

       (1/4",3/8",1/2")    
(TBQ1800-SET)

4,980 Points

Multi Size Tube Bender

4,500 Points

Digital Micron Guage

5,200 Points

JBL Soundbar SB150

7,200 Points

Micron Vacuum Gauge รุ่น SVG3

7,920 Points

Expander Kit

11,550 Points

Charging Scale (50kg)

14,400 Points

Flaring Tool Kit

17,800 Points

Refrigerant Leak Detector

18,000 Points

Thermometer Set

 

แลกแต้มเป็นเงิดสดได้ทุกๆ 1,000 , 2,000 และ 5,000 บาท

Points

Picture

items

1,000 Points

แลกเงินสด 1,000 บาท

2,000 Points

แลกเงินสด 2,000 บาท

5,000 Points

แลกเงินสด 5,000 บาท

 

 

ข่าวสาร & โปรโมชั่น
ล่าสุด