เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

SRK13YVS-W1

 

11,901 BTU/H (3,070 Min - 15,012 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.1

SEER : 22.89 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10YVS-W1

 

8,610 BTU/H (3,070 Min - 11,942 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 2.8

SEER : 24.53 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YVS-W1

 

11,901 BTU/H (3,070 Min - 15,012 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.1

SEER : 22.89 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18YVS-W1

 

17,802 BTU/H (4,094 Min - 18,766 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-249-12 ตร.ม.

Running Current : 6.4

SEER : 20.13 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK24YVS-W1

 

24,452 BTU/H (7,847 Min - 28,319 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 8.5

SEER : 20.68 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK25ZSXS-W1

 

Cooling: 8,770 BTU/H (3,070 Min - 12,965 Max)

Heating: 10,918 BTU/H (2,730 Min - 20,472 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 2.5 / Heating: 3.2

SEER : 25.69 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK35ZSXS-W1

 

Cooling: 12,103 BTU/H (3,070 Min - 15,354 Max)

Heating: 14,672 BTU/H (2,730 Min - 23,202 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 3.7 / Heating: 4.4

SEER : 24.67 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK50ZSXS-W1

 

Cooling: 17,105 BTU/H (3,412 Min - 21,154 Max)

Heating: 20,472 BTU/H (2,730 Min - 27,978 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 5.7 / Heating: 6.2

SEER : 22.18 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK60ZSXS-W1

 

Cooling: 20,977 BTU/H (3,412 Min - 23,542 Max)

Heating: 23,202 BTU/H (2,730 Min - 30,023 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 7.9 / Heating: 7.6

SEER : 20.51 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10YW-W1

 

8,683 BTU/H (2,388 Min - 10,557 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.7

SEER : 19.28 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YW-W1

 

11,098 BTU/H (2,388 Min - 11,942 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 5.1

SEER : 19.55 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK15YW-W1

 

15,480 BTU/H (4,435 Min - 17,401 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 6.0

SEER : 18.60 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18YW-W1

 

17,276 BTU/H (4,436 Min - 18,425 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 6.7

SEER : 18.80 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK24YW-W1

 

23,021 BTU/H (3,753 Min - 26,614 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 8.8

SEER : 20.88 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK10YW-W1

 

8,683 BTU/H (2,388 Min - 10,557 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.7

SEER : 19.28 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK13YW-W1

 

11,098 BTU/H (2,388 Min - 11,942 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 5.1

SEER : 19.55 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK15YW-W1

 

15,480 BTU/H (4,435 Min - 17,401 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 6.0

SEER : 18.60 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK18YW-W1

 

17,276 BTU/H (4,436 Min - 18,425 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 6.7

SEER : 18.80 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK24YW-W1

 

23,021 BTU/H (3,753 Min - 26,614 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 8.8

SEER : 20.88 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10YXS-W1

 

9,793 BTU/H (3,070 Min - 11,942 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.5

SEER : 21.87 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YXS-W1

 

12,106 BTU/H (3,070 Min - 14,330 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 5.0

SEER : 21.22 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK15YXS-W1

 

16,069 BTU/H (4,436 Min - 17,742 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 5.8

SEER : 21.70 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18YXS-W1

 

18,392 BTU/H (4,436 Min - 18,766 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 7.0

SEER : 21.33 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK24YXS-W1

 

24,056 BTU/H (4,436 Min - 18,766 Max)

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24 - 32 ตร.ม.

Running Current : 8.8

SEER : 21.26 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10CXV-W1

 

9,175 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.3A

SEER : 13.25 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13CXV-W1

 

12,262 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.6A

SEER : 13.23 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK10CXV-W1

 

9,175 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.3A

SEER : 13.25 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK13CXV-W1

 

12,262 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.6A

SEER : 13.23 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK18CXV-W1

 

18,447 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 6.1A

SEER : 14.94 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18CXV-W1

 

18,447 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 6.1A

SEER : 14.94 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK24CXV-W1

 

25,249 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 9.3A

SEER : 13.44 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK24CXV-W1

 

25,249 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 9.3A

SEER : 13.44 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK15CXV-W1

 

14,457 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 5.2A

SEER : 13.95 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK15CXV-W1

 

14,457 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 5.2A

SEER : 13.95 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK30ZRS-W1

 

Cooling: 26,749 BTU/H (7,848 Min - 33,096 Max)

Heating: 30,641 BTU/H (7,165 Min - 38,214 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 26-32 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 2.5 / Heating: 3.2

SEER : 20.30 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK36ZRS-W1

 

Cooling: 32,070 BTU/H (7,165 Min - 33,096 Max)

Heating: 34,686 BTU/H (5,800 Min - 35,484 Max) 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 32-43 ตร.ม.

Running Current : Cooling: 13.2 / Heating: 11.9

SEER : 18.32 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

 

 

 

 

 

 

DXK10YYP-W1

 

9,585 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 4.6A

SEER : 18.32 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YYP-W1

 

12,478 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 5.7A

SEER : 17.49 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK15YYP-W1

 

15,402 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 6.7A

SEER : 18.64 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK18YYP-W1

 

16,837 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 18-24 ตร.ม.

Running Current : 7.9A

SEER : 18.18 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10YYP-W1

 

9,492 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 4.6A

SEER : 18.06 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YYP-W1

 

12,369 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 5.7A

SEER : 17.20 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK15YYP-W1

 

15,297 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 6.7A

SEER : 18.37 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18YYP-W1

 

16,739 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 18-24 ตร.ม.

Running Current : 7.9A

SEER : 17.92 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK10YYS-W1

 

9,633 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.4A

SEER : 22.73 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK13YYS-W1

 

12,406 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.2A

SEER : 22.83 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK15YYS-W1

 

15,640 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 5.3A

SEER : 22.96 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK18YYS-W1

 

18,244 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 7.0A

SEER : 22.20 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK24YYS-W1

 

24,215 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 8.3A

SEER : 22.66 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK10YYS-W1

 

9,749 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 9-12 ตร.ม.

Running Current : 3.4A

SEER : 22.73 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK13YYS-W1

 

12,530 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 12-16 ตร.ม.

Running Current : 4.2A

SEER : 22.83 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK15YYS-W1

 

15,757 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 15-20 ตร.ม.

Running Current : 5.3A

SEER : 23.19 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK18YYS-W1

 

18,381 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 16-24 ตร.ม.

Running Current : 7.0A

SEER : 22.20 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

DXK24YYS-W1

 

24,334 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 24-32 ตร.ม.

Running Current : 8.3A

SEER : 22.76 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK90YA-W1

 

30,700 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 30-40 ตร.ม.

Running Current : 10.6A

SEER : 20.42 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

SRK100YA-W1

 

35,211 BTU/H 

เหมาะสำหรับห้องขนาด 35-46 ตร.ม.

Running Current : 13.2A

SEER : 18.97 BTU/(w.h)

Power Supply : 220 V/ 1 Phase / 50 Hz

FDT50CNVX-S1

 

18,857 BTU/H

Running Current : 6.60

SEER : 13.92 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDE50CNVX-S1

 

18,252 BTU/H

Running Current : 6.70

SEER : 13.41 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDUM50CNV-S1

 

17,060.00 BTU/H

Running Current : 7.50

EER : 10.58 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDT71CNVX-S1

 

24,693 BTU/H

Running Current : 8.80

SEER : 13.78 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDT100CNV-S1

 

35,703 BTU/H

Running Current : 13.40

SEER : 13.14 BTU/(w.h)

220V / 1 Phase / 50 Hz

FDT100CSV-S1

 

36,557 BTU/H

Running Current : 5.1

SEER : 13.07 BTU/(w.h)

380-415V / 1 Phase / 50 Hz

FDT125CSV-S1

 

44,356 BTU/H

Running Current : 7.30

EER : 10.68 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDT140CSV-S1

 

49,474 BTU/H

Running Current : 8.0

EER : 10.99 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDE71CNVX-S1

 

23,871.00 BTU/H

Running Current : 8.90

SEER : 13.14 BTU/(w.h)

220-240V / 3 Phase / 50 Hz

FDE100CNV-S1

 

36,195 BTU/H

Running Current : 13.40

SEER : 13.20 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDE100CSV-S1

 

36,301 BTU/H

Running Current : 5.10

SEER : 13.00 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDE125CSV-S1

 

42,650 BTU/H

Running Current : 7.30

EER : 10.24 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDE140CSV-S1

 

49,474 BTU/H

Running Current : 8.00

EER : 10.99 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDUM71CNV-S1

 

24,225.00 BTU/H

Running Current : 10.60

EER : 10.58 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDUM100CNV-S1

 

35,826 BTU/H

Running Current : 14.00

EER : 11.84 BTU/(w.h)

220-240V / 1 Phase / 50 Hz

FDUM100CSV-S1

 

35,485 BTU/H

Running Current : 5.40

EER : 11.43 BTU/(w.h)

380-415V / 1 Phase / 50 Hz

FDUM125CSV-S1

 

44,356 BTU/H

Running Current : 7.80

EER : 9.93 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

FDUM140CSV-S1

 

49,474 BTU/H

Running Current : 8.30

EER : 10.54 BTU/(w.h)

380-415V / 3 Phase / 50 Hz

 

 

 

 

 

 

คุณไม่สามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ได้เกิน 3 ผลิตภัณฑ์