News 28 ม.ค. 62

เปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ววันนี้ ...อบรมเชิงปฏิบัติการช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ประจำปี 2561

 

เปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ววันนี้ ...อบรมเชิงปฏิบัติการช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ประจำปี 2561

 

กดลิงค์เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

ภาคตะวันออก

https://goo.gl/forms/xxEJpHa9CUVdT9HG2

ภาคใต้ และตะวันตก

https://goo.gl/forms/VRPxaLV9pNnG2S2x1

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

https://goo.gl/forms/V8RvKeQyqEwsZfPB3

ภาคเหนือ

https://goo.gl/forms/z90riM4fvdY8gcJg1

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

https://goo.gl/forms/nvrDghcWpF0MEqFF2

 

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ช่างบริการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ประจำปี 2561 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ เพียงคลิกที่ลิงค์ลงทะเบียนประจำภาค และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม
  2. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  3. เลือกรอบที่ต้องมาเข้าร่วมอบรมและอย่าลืมกด SUBMIT เพื่อส่งข้อมูล

ตัวอย่าง

 

 

 

อย่าลืมกด Submit เพื่อส่งข้อมูลนะครับ และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Facebook fanpage : Mitsubishi Heavy Duty Thailand หรือ Line ID : pu9457 แล้วมาเป็นช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ด้วยกันนะครับ

 

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty

 
 
 
 
 

 

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ขอเชิญชวนพี่ๆ น้องๆ ช่างบริการทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ประจำปี 2561 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ เพียงคลิกที่ลิงค์ลงทะเบียนประจำภาค และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพียง 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. ระบุข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าอบรม
  2. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  3. เลือกรอบที่ต้องมาเข้าร่วมอบรมและอย่าลืมกด SUBMIT เพื่อส่งข้อมูล

ตัวอย่าง

 

 

 

อย่าลืมกด Submit เพื่อส่งข้อมูลนะครับ และสำหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ที่ Facebook fanpage : Mitsubishi Heavy Duty Thailand หรือ Line ID : pu9457 แล้วมาเป็นช่างหล่อพันธุ์เฮฟวี่ด้วยกันนะครับ

 

ศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty

LATEST
NEWS & PROMOTIONS