การตรวจสอบรหัสไฟกระพริบ

หลักการซ่อม 4 ประการ

Submit

หมายเหตุ การนับจำนวนครั้งการกระพริบของไฟ Timer (สีส้ม) และ Run (สีเขียว) จะใช้เวลา 8 วินาทีต่อหนึ่งรอบ จากนั้นโปรแกรมจะตัดรอบการนับใหม่ ซึ่งทุก ๆ รอบจะนับ จำนวนการกระพริบได้เท่ากันตลอด

รหัสไฟกระพริบ

หมายเหตุ : การนับไฟกระพริบจะใช้เวลา 8 วินาที / 1 รอบ จากนั้นโปรแกรมจะตัดรอบการนับใหม่

คำบรรยาย

กรุณาล็อคอิน เพื่อดูสาเหตุ และขั้นตอนการตรวจสอบแก้ไข (คลิก)

ค้นหา

เมนูหลัก

X
ไทย  |  ENG