MHI Company Profile

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.

  • ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1870 ในนาม Tsuhumo Shokai โดยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์นาวี
  • ในปี ค.ศ. 1886 ภายหลังจากการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจอู่ต่อเรือ (Nagasaki Shipy ard) และธุรกิจการธนาคารจนกระทั่งบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi –sha,Ltd.
  • ในปีค.ศ. 1917 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi shipbuilding co.,Ltd. และได้ขยายธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า (Mitsubishi Electric Corporation ค.ศ. 1921) ไปสู่อุตสาหกรรมการบิน (Mitsubishi Aircraft Co.,Ltd ค.ศ.1928)
  • ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1934 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. ภายหลังจากการรวบรวมธุรกิจพาณิชย์นาวี/อู่ต่อเรือกับธุรกิจอุตสาหกรรมอากาศยาน
  • ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นตกเป็นผู้แพ้สงคราม Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. ถูกแตกเป็น 3 บริษัทย่อยเพื่อลดการผูกขาด จนกระทั่งปี ค.ศ. 1964 บริษัทได้กลับมารวมกันอีกครั้งในนาม Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.
  • ปัจจุบัน Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. ถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 700 ประเภท ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดิน, ทะเล, อากาศ และอวกาศ

MACO

 

บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด หรือ (MACO) หนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2531 บนเนื้อที่ 50 ไร่ (80,000 ตารางเมตร) ภายในนิคมอุสาหกรรมลาดกระบัง โดยเป้นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ผู้นำด้านวิศวกรรมระดับโลก และบริษัทมหาจักร กลุ่มบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจที่หลากหลายของประเทศไทย

ปัจจุบัน MACO ในฐานะผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพได้แล้วกว่า 20 ล้านเครื่อง ภายใต้ชื่อ “Mitsubishi Heavy industries, Ltd.” โดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพมาตรฐาน การส่งมอบที่ตรงเวลา ราคาที่เหมาะสม และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


Mahajak Development Co., Ltd.

บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

 


บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ต่อมาได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจนำเข้าเครื่องเสียงจากต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ


นอกจากธุรกิจด้านเครื่องเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจเครื่องปรับอากาศอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเปิดตลาดเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ เข้าสู่ตลาดเมืองไทยจนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังได้สานต่อสัมพันธภาพความสำเร็จด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นในการก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด หรือ MACO เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยในชื่อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วโลก


ความสําเร็จของ มหาจักรดีเวลอปเมนท์


บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จํากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2514 โดยเริ่มดําเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจําหน่าย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ ต่อมาได้ ขยายเข้าสู่ธุรกิจนําเข้าเครื่องเสียงจากต่างประเทศ จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพและการให้บริการ


ในปี พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทเครื่องเสียงชั้นนำ JBL สหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ในเครือ Harman ทั้งหมดอีกด้วย


ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ DENON เครื่องเสียงคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่น


ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์ที่แม่นยำ ผนวกกับการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านเครื่องเสียงมืออาชีพของไทย และยังครอบคลุมไปถึงงานระบบแสง เสียง และภาพที่ครบวงจร


นอกจากธุรกิจด้านเครื่องเสียงแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายไปสู่ธุรกิจเครื่องปรับอากาศอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2527 บริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่าง สูงในการเปิดตลาดเครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทย จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นําเข้า และจัดจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวใน ประเทศไทย พร้อมกันนั้นบริษัทฯ ยังได้สานต่อสัมพันธภาพความสําเร็จด้วยการร่วมทุนกับ บริษัทมิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์ จํากัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ในการก่อตั้งบริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ จำกัด หรือ MACO เพื่อผลิต เครื่องปรับอากาศ สำหรับที่พักอาศัย ในชื่อ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้ ซึ่งจัดจำหน่ายในประเทศไทย และส่งออกไปทั่วโลก


ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้จัดจำหน่าย และให้บริการ สําหรับสินค้า 3 ประเภทหลัก ได้แก่

1. เครื่องปรับอากาศ มิตซูบิชิ เฮฟวี่ ดิวตี้

2 ผลิตภัณฑ์ Consumer Audio

3 ผลิตภัณฑ์ Professional Audio, Visual และ Lighting